Rūta Vildžiūnienė: „Vox Maris“ – naujas chorinės muzikos festivalis-konkursas Klaipėdoje

Moterų chorams ir vokaliniams ansambliams pasivaržyti sumanytas naujas festivalis-konkursas pavadintas „Vox Maris“ vardu. Dėl pandemijos projektą teko padalinti į kelias dalis: rugsėjo 25–26 d. Palangoje ir Klaipėdoje, o lapkričio 20 d. Kretingoje įvyko trys festivalio koncertai, taip pat vestas tarptautinis seminaras, skirtas choro vokalo formavimo klausimams. Lapkričio 27 d. nuotoliniu būdu vyko konkursas, kuriame dalyvavo minėtos sudėties chorai bei vokaliniai ansambliai iš Lietuvos ir iš užsienio.


Festivalio „Vox maris“ ištakos


Tradicija Lietuvoje rengti tarptautinius moterų chorų koncertus yra užsimezgusi jau nuo 2014 m. Tai aktyvių, savo žanro gyvybingumu besirūpinančių chorvedžių Juditos Kiaulakytės, taip pat Rasos Gelgotienės ir Ilzės Valcės (Liepoja) iniciatyva. Vadovaudamos moterų chorams, jos ieško galimybių turtinti ir plėsti tokios sudėties kolektyvų repertuarą. Kasmet paruošiamas vienas stambios formos kūrinys, kurį kartu suvažiavę chorai kelių repeticijų metu derina, šlifuoja ir atlieka kartu. Vertingas sumanymas – užsakyti naują chorinį opusą šiuolaikiniams lietuvių kompozitoriams, taip siekiant turtinti šio žanro repertuarą.


Nuo 2016 metų šiuose moterų chorų sambūriuose-koncertuose dalyvavo ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos, Estijos, Austrijos merginų ir moterų chorai bei vokaliniai ansambliai. Koncertuota įvairių šalių miestuose ir miesteliuose, rengtos atskiros ir bendros programos. Sumanymo sėkmė, pavykę koncertai, patenkintos atlikėjos, besidžiaugianti publika, nenustygstančios vadovės sugalvojo naują idėją – surengti įvairiapusišką renginį: festivalį-Konkursą bei seminarą opiais, moterų chorų bei vokalinių ansamblių vadovams rūpimais klausimais. Taip gimė „Vox maris“ projektas. Dėl dalyviams keliamų aukštų reikalavimų, meninių pasiekimų, jo sklaidos, siekiant populiarinti chorinį meną, festivalio konkurso sumanymą parėmė Lietuvos Kultūros taryba.


Sakralinės muzikos koncertas Palangos bažnyčioje


Šių metų „Vox maris“ festivalyje rugsėjo 25 d. dalyvavo trys garsūs Lietuvos moterų chorai: Vilniaus universiteto „Virgo“, vadovė doc. Rasa Gelgotienė (ji ir VU chorų „Gaudeamus“ bei „Pro Musica“ meno vadovė); Vilniaus kultūros centro „Liepos“, vad. Audronė Steponavičiūtė-Zupkauskienė, ir Klaipėdos Žvejų rūmų moterų choras „Dangė“, vad. doc. J. Kiaulakytė. Sakralinės muzikos koncertas skambėjo 25 d. po Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios skliautais. „Dangės“ choras atliko šiuolaikinių lietuvių autorių kūrinius. Tai A. Remesos, G. Purlio, V. Miškinio giesmės (koncertmeisterė J. Gedminienė). Choras „Liepos“ giedojo mišių metu, o po jų atliko XIX–XXI a. lenkų, latvių, anglų kompozitorių kompozicijas (koncertmeisterė L. Kulešievienė). Už galimybę koncertuoti Palangos bažnyčioje organizatoriai dėkingi klebonui Kęstučiui Balčiūnui ir vargonininkui Edmundui Jucevičiui bei Kretingos bažnyčios klebonui Juozapui Marija Žukauskui ir chorvedžiui Aloyzui Žiliui.


Seminaras moterų chorų ir vokalinių ansamblių vadovams


Rugsėjo 26 d. vykusiame seminare ir virtualiai, ir gyvai buvo sprendžiami ne tik teoriniai, bet praktiniai klausimai, kaip teisingai formuoti balsą, kaip palengvinti darbo procesą dirbant su neprofesionaliais kolektyvais. Seminare patirtimi dalijosi chorų ir ansamblių vadovės, lektorė iš Lenkijos Bialystoko technologijos universiteto profesorė Violeta Milkowska, Rusijos federacijos Šiaurės Vakarų regiono chorų sąjungos prezidentė, Sankt Peterburgo jaunimo choro „Lauda“ meno vadovė Marina Kirejeva bei Vilniaus universiteto docentė, trijų šio universiteto chorų vadovė, Lietuvos chorų sąjungos prezidentė Rasa Gelgotienė, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro mokytoja ekspertė, vaikų ir jaunimo choro, vokalinio ansamblio „Kivi“ meno vadovė Danguolė Aukselienė.


Festivalio koncertas Klaipėdos fakulteto Koncertų salėje

Rugsėjo 26 d. koncerte skambėjo Vaclovo Augustino chorinė kompozicija „Tas spindulys“, žodžiai A.Valionio, taip pat šių metų „Vox Maris“ festivaliui specialiai užsakytas Donato Zakaro kūrinys „Ave, Maris Stela“. Koncerto pagrindinis akcentas – stambios formos opusas, kurį kolektyvų vadovės pasirinko pateikti klausytojui šiemet buvo G. B. Pergolese (1710–1736) „Stabat Mater“. Be minėtų moterų chorų kūrinį atliko Vilniaus universiteto kamerinis orkestras vadovaujamas Modesto Jankūno (nuotr.). Prieš suskambant „Stabat Mater“, orkestras pagrojo XX a. pradžios anglų kompozitoriaus P. Warlock‘o 6-šių dalių stilingą senovinių šokių „Capriol siuitą“. Didinga baroko epochos G. B. Pergolese „Stabat Mater“ kompozicija suskambėjo efektingai ir įtikinamai. Kantatinio pobūdžio kūrinys – 13-kos dalių. Didžiuliam atlikėjų būriui dirigavo R. Gelgotienė. Jautriai savo partijas atliko solistės Gunta Gelgotė (sopranas) ir Vita Kneziauskaitė (mecosopranas).


Konkursas ir jo laureatai


Lapkričio 27 d. virtualiu būdu įvyko konkursinė „Vox Maris“ dalis. Pirmą kartą festivalis-konkursas „Vox Maris“ turėjo vykti 2020 balandžio 4-5 dienomis. Dėl pandemijos jis buvo atidedamas keletą kartų. Pagaliau nuspręsta festivalio konkursą nuotoliniu būdu vykdyti 2021 m. lapkričio 27 d. Į jį buvo pakviesti kolektyvai, pareiškę norą dalyvauti konkurse dar 2020 m. Šiame konkurse dalyvavo: 7 vokaliniai ansambliai (5 – iš Lietuvos ir po vieną iš Latvijos ir Austrijos) bei 8 moterų chorai (3 Lietuvos, 2 Latvijos, 2 Ukrainos ir 1 iš Moldovos). Konkurso organizatoriams dėl pandemijos padarinių teko padaryti kai kurias nuolaidas konkurso nuostatose, dažniausiai dėl mažesnio dalyvių skaičiaus vokalinių ansamblių kolektyvuose. Ateityje chorų kategorijoje, pritariant vertinimo komisijai, nuspręsta atskirti studijinių ir mėgėjų kolektyvų grupes.


Už atsakingą ir kruopštų darbą festivalio „Vox Maris“ organizatoriai – Klaipėdos kultūros centras „Žvejų rūmai“ dėkingi gerbiamai konkurso vertinimo komisijai. Jos pirmininkas – Sergej Savenko – Odesos akademinio muzikinės komedijos teatro orkestro dirigentas, vyriausiasis chormeisteris, Odesos muzikos akademijos docentas, NGO Ukrainos chorų asociacijos prezidentas (Ukraina); nariai: Rasa Gelgotienė – Lietuvos chorų sąjungos prezidentė, Vilniaus universiteto docentė, chorų ,,Virgo“, ,,Gaugeamus“, ,,Pro musica“ meno vadovė ir dirigentė (Lietuva); Ilze Valce – Liepojos Pedagoginio universiteto profesorė, merginų choro ,,Atbalss“ ir mišraus – „Intis“ meno vadovė ir dirigentė (Latvija); Marite Purina – Latvijos vokalinių ansamblių asociacijos pirmininkė, ansamblio „Anima Solla“, Lielvārde muzikos mokyklos vadovė (Latvija); Alfonsas Vildžiūnas – Klaipėdos mišraus choro ,,Aukuras“ ir Plungės kultūros centro kamerinio choro meno vadovas, Šiaurės ir Baltijos šalių chorų festivalio Klaipėdoje (2002) ir Pasaulio lietuvių dainų šventės (2003) Dainų dienos meno vadovas (Lietuva).


Dėkojame ir visiems festivalio dalyviams, chorų bei ansamblių vadovams projekto rėmėjams ir partneriams už festivalio palaikymą savo dalyvavimu, už chorinio meno tradicijų puoselėjimą.


Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, remia Klaipėdos rotari moterų klubas „Aditė“, partneriai – Lietuvos Muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultetai ir Klaipėdos chorinė bendrija „Aukuras“.


„Vox Maris“ festivalio koncertai Palangoje ir Klaipėdoje buvo transliuojami socialiniuose tinkluose Facebook, o moterų vokalinių ansamblių ir chorų konkursas – Facebook ir Youtube platformose: https://www.youtube.com/channel/UCZf35J4xQp44pUBX9Q7gITg

Konkurso „Vox Maris“ rezultatai ir apdovanojimai


VOKALINIŲ ANSAMBLIŲ KATEGORIJA

III LAIPSNIO DIPLOMAS
,,Melodija“ – vadovė Daina Kavaliauskienė, Lietuva, 78,46 balai
„Versmė“ – vadovė Nidija Sankauskienė, Lietuva, 78,26 balai
„Rūta“ – vadovė Daiva Selevičienė, Lietuva, 73,66 balai
„Eldija“ – vadovė Greta Garmašaitė, Lietuva, 70,52 balai


II LAIPSNIO DIPLOMAS
,,Tome“ – vadovė Ingrida Klepere, Latvija, 87,74 balai
„Raskila“ – vadovė Lina Kairytė, Lietuva, 85,88 balai
,,vocal orange“ – vadovas Arūnas Pečiulis, Austrija, 82,36 balai

I LAIPSNIO DIPLOMAS
NESKIRTA, nesurinkus pakankamo balų skaičiaus


PREMIJOS


„Versmei“: už geriausią savo šalies autoriaus kūrinio – „Šilagėlė” (A. Savanenkovaitė/ J. Degutytė) – atlikimą.
,,Melodijai“: už geriausią šiuolaikinio autoriaus kūrinio – ,,Tavo sieloj” (Lina Kairytė/ S.Gorodeckis) – atlikimą.
,,vocal orange“: už geriausią sakralinės muzikos kūrinio -,,Cantate Domino“ (Govanni Croce) – atlikimą.


Vertinimo komisijos nutarimu, nesurinkus pakankamai balų I-ojo laipsnio diplomui, kolektyvams Laureato vardas nesuteiktas, tačiau prizai „Geriausiam vokaliniam ansambliui“ paskirti dviems aukščiausiais balais įvertintiems kolektyvams: ,,Tome“ – vadovė Ingrida Klepere, Latvija; „Raskila“ – vadovė Lina Kairytė, Lietuva.

MOTERŲ CHORŲ KATEGORIJA

II LAIPSNIO DIPLOMAS
,,Dangė“ – vadovė Judita Kiaulakyte, Lietuva, 88,21 balai
,,Academy“ – vadovės: Helena Lesnik, Ana Kovaliova, Ukraina, 88,1 balai
Rygos kamerinis choras – vadovė Irina Svarcbaha, Latvija, 87 balai
,,Cantus“ – vadovė Mārīte Junita Apsīte, Latvija, 87 balai
„Liepos“ – vadovė Audronė Steponavičiūtė-Zupkauskienė, Lietuva, 85,35 balai
„Vaidilutės“ – vadovė Genovaitė Kumpienė, Lietuva, 83,92 balai.


I LAIPSNIO DIPLOMAS
Kijevo Lysenkos valstybinio muzikos licėjaus kamerinis merginų choras – vadovė Iuliia Puchko-Kolesnyk, Ukraina, 95,28 balai.
,,Renaissance“ – vadovė Oxana Flip, Moldova 91,74 balai.


PREMIJOS
,,Academy“ : už savo šalies autoriaus geriausią kūrinio – ,,When the fern blooms“ (E. Stancovich) – atlikimą.
,,Cantus“: už geriausią šiuolaikinio autoriaus kūrinio – ,,Es pārsviedu zelta zirni“ (Valdis Zilveris) – atlikimą.
,,Dangei“: už geriausią sakralinės muzikos kūrinio – ,,Ave Maria“ (Gediminas Kalinas) – atlikimą.
Laureatui – geriausiam moterų chorui – Kijevo Lysenkos valstybinio muzikos licėjaus kameriniam merginų chorui – vadovė Iuliia Puchko-Kolesnyk.


SPECIALŪS PRIZAI
Klaipėdos chorinės bendrijos „Aukuras“ prizai „Už geriausią folkloro stiliaus kūrinio atlikimą“: ansambliui „Rūta“ (,,Aisūs kunklaliai“, aut. Lina Kairytė); Rygos kameriniam chorui (,,Mistat linus, mistitaji“, aut. Peteris Plakidis).
Už vertingiausią konkurso programą – Vilniaus kultūros centro moterų chorui „Liepos“.
Klaipėdos moterų rotary klubo „Aditė“ premijos: Geriausiai dirigentei Iuliia Puchko-Kolesnyk.
Už geriausią kolektyvo įvaizdį – Kišiniovo muzikos, teatro ir dailės akademijos merginų chorui „Renaissance“.
Lietuvos chorų sąjungos premijos: Geriausio Lietuvos vokalinio ansamblio vadovei Linai Kairytei („Raskila“); Geriausio Lietuvos choro vadovei – Juditai Kiaulakytei („Dangė“).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *