Kviečia Tarptautinis chorinės muzikos festivalis Lietuvoje! (Nuostatai, anketa)

Tarptautinis chorinės muzikos festivalis „Auksinė Šalčios juosta“ – tai vienas didžiausių chorų konkursų, kuris skatina chorinės muzikos sklaidą, muzikinės kultūros kėlimą bei muzikinės patirties dalijimąsi.

     Šiemet chorai kviečiami į IX Tarptautinį chorinės muzikos festivalį „Auksinė Šalčios juosta“, kuris vyks 2023 m. birželio 17-18 dienomis Eišiškių Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje.

     Dalyvauti pageidaujantys chorai kviečiami užpildytą dalyvio anketą atsiųsti iki 2023 metų gegužės mėn. 5 d. adresu: Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras, Vilniaus g. 48, LT-17116 Šalčininkai, Lietuva, festival.eisiskes@gmail.com . 

***

IX TARPTAUTINIS CHORINĖS MUZIKOS FESTIVALIS

„AUKSINĖ ŠALČIOS JUOSTA“

2023 m. birželio 17-18 d. Eišiškių Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje

Festivalio nuostatai

 1. Organizatoriai:
  Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras
  Šalčininkų rajono savivaldybė
  Eišiškių Kristaus žengimo į dangų parapija
 2. Garbės globėjas:
  Šalčininkų rajono meras Zdzislav Palevič
 3. Festivalio organizacinis direktorius: Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro direktorė Gražina
  Zabarauskaitė
  Festivalio meninis vadovas: dr hab. Ivona Visnievska-Salamon
 4. Festivalis yra atviras visiems mėgėjų chorams (išskyrus dirigentus, jie gali būti profesionalai) iš
  Lietuvos bei užsienio šalių.
  Festivalio tikslas:
   chorinės sakralinės muzikos skatinimas ir skleidimas;
   chorinės aplinkos konsolidacija;
   muzikinės patirties dalijimasis tarpusavyje;
   muzikinės kultūros kėlimas;
   Šalčininkų rajono populiarinimas.
 5. Festivalis vyks 2023 m. birželio 17-18 dienomis Eišiškių Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje bei
  esant galimybei, ir kitose Šalčininkų rajono bažnyčiose.
  Festivalio tvarkaraštis:
  2023-06-17 – 09.00 – 15.00 val. – chorų, dalyvaujančių konkurse, perklausos (choras privalo atvykti į
  Eišiškes 45 min. prieš savo pasirodymą);
  16.00 val.– chorų, dalyvaujančių iškilmingose mišiose, repeticija;

18.00 val.– iškilmingos Šv. Mišios;
19.00 val.– Festivalio žvaigždės koncertas;
19.30 val.– rezultatų paskelbimas.

2023-06-18 – ryte – būsimų dalyvių muzikinis pasirodymas mišiose (susidomėjusiųjų prašome
pasižymėti paraiškoje) Šalčininkų rajono bažnyčiose.
12.00 val. Šv. Mišios ir finalinis koncertas su pirmųjų vietų savo kategorijoje, bei Grand
Prix nugalėtojais (esant galimybei) Eišiškių Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje.

 1. Chorai gali dalyvauti žemiau išvardintose kategorijose (leidžiamas choro pasirodymas dviejose
  kategorijose – už kiekvieną kategoriją taikomas atskiras mokestis).
   Suaugusiųjų mišrūs chorai (24 žmonės ir daugiau)
   Suaugusiųjų kameriniai (iki 24 žmonių)
   Lygių balsų chorai (vyrų, moterų)
   Vaikų chorai (iki 15 metų)
   Jaunimo chorai (nuo 16 iki 21 metų)
 2. Kiekvienas choras parengia stilistiškai skirtingą programą, kurią sudaro:
  a) Pasirodymas atliktas gimtąja kalba
  b) Sakralinė daina (kompozitorius, kalba ir amžius pasirenkami laisvai)
  c) Laisvas pasirodymas
 3. Chorai turės galimybę laimėti specialųjį prizą už geriausiai atliktą lietuvių kompozitoriaus
  kūrinį ar lietuvių liaudies dainą. Chorai pasilieka teisę patys spręsti ar atlikti papildomą kūrinį.
  Atliktas kūrinys neturės įtakos vertinant Grand Prix bei kitų kategorijų laureatus.
 4. Chorai turės galimybę laimėti specialųjį prizą už geriausiai atliktą lenkų kompozitoriaus kūrinį
  ar lenkų liaudies dainą. Chorai pasilieka teisę patys spręsti ar atlikti papildomą kūrinį. Atliktas
  kūrinys neturės įtakos vertinant Grand Prix bei kitų kategorijų laureatus.
 5. Pasirodymo metu chorai privalo atlikti tris konkursinius kūrinius bei galimą neprivalomą lietuvių
  kompozitoriaus arba lietuvių liaudies dainą (žr. p. 8) ir galimą neprivalomą lenkų kompozitoriaus arba
  lenkų liaudies dainą (žr. p. 9) (visas pasirodymas negali būti ilgesnis nei 15 minučių, įskaitant įėjimą ir
  išėjimą). Galimas vienas kūrinys su instrumentiniu akomponavimu.
 6. Vertinimas:
  a) chorų pasirodymą vertins komisija, sudaryta iš profesionalių Lietuvos ir užsienio šalių muzikantų.
  b) vertinant didelis dėmesys bus skiriamas balsui (intonacija, dikcija), taip pat interpretacijai ir meninei
  raiškai.
  c) komisijos vertinimas yra galutinis ir neginčytinas.
 7. Apdovanojimas:
  a) kiekvienam festivalyje dalyvaujančiam chorui bus įteiktas diplomas ir statulėlė
  b) kiekvienai kategorijai numatyti apdovanojimai:
  Auksinė Šalčios juosta – 90-99 taškai
  Sidabrinė Šalčios juosta – 80-89 taškai
  Bronzinė Šalčios juosta – 70-79 taškai
  c) numatytas vienas GRAND PRIX apdovanojimas geriausiai pasirodžiusiam chorui (100 taškų)
  d) Grand Prix ir Auksinės Šalčios juostos laimėtojams bus įteikti piniginiai prizai, o Sidabrinės Šalčios
  juostos bei Bronzinės Šalčios juostos laimėtojams – piniginiai arba daiktiniai prizai. Piniginių prizų
  dydis priklauso nuo festivalio organizatoriaus surinktų lėšų.
  e) numatyti specialūs prizai (piniginiai arba daiktiniai prizai):
  • Už geriausiai atliktą sakralinę dainą.
  • Apdovanojimas už geriausiai atliktą lenkų kompozitoriaus arba lenkų liaudies dainą
  (dalyvavimas neprivalomas).
  • Apdovanojimas už geriausiai atliktą lietuvių kompozitoriaus arba lietuvių liaudies dainą
  (dalyvavimas neprivalomas).
  Specialių prizų, Grand Prix ir Auksinių juostų nugalėtojai įpareigojami atlikti savo pasirodymus
  finaliniame koncerte.
 8. Svarbi informacija:
  a) Dalyvio mokestis – 100 eurų pervedamas į sąskaitą: LT 87 4010 0444 0006 7420 (su užrašu “dalyvio
  mokestis – “choro pavadinimas”). Žemiau nurodytu elektroniniu paštu būtina atsiųsti dokumentą,
  patvirtinantį dalyvio mokesčio pavedimą, atliekamų kūrinių partitūras, užpildytą dalyvio anketos.doc
  versiją ir choro nuotraukas (el. paštas: festival.eisiskes@gmail.com);
  b) paraiškos priimamos iki 2023-05-05;
  c) kvalifikacijos rezultatų paskelbimas – 2023-05-12;
  d) nepraėjus kvalifikacijos, dalyvio mokestis bus grąžintas;
  e) sprendimą dėl choro kvalifikacijos priima festivalio komisijos nariai, atsižvelgiant į atsiųstas dalyvio
  anketas;
  f) tuo atveju, jeigu choras, praėjęs kvalifikaciją, nusprendžia pasitraukti iš konkurso, sumokėtas dalyvio
  mokestis nebus grąžinamas;
  g) choras pats atsakingas už transporto, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas;
  h) apgyvendinimo galimybė – organizatoriai gali padėti dalyviams rezervuoti nakvynę Šalčininkų rajone
  mažesnėmis kainomis (pirmenybė bus suteikiama pirmiesiems užsiregistravusiems dalyviams). Svarbu
  žinoti, kad apgyvendinimo vietų skaičius yra ribotas;
  i) organizatoriai taip pat gali padėti surasti apgyvendinimo įstaigą Vilniuje arba Vilniaus rajone, tačiau
  neatsako už teikiamų paslaugų kokybę;
  j) chorui pageidaujant, organizatoriai taip pat gali padėti užsakyti gidą pažintinei kelionei į Vilnių.
  Dėl papildomos informacijos kreiptis:
  Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras, Vilniaus g. 48, 17-116 Šalčininkai, Lietuva
  Tel./fax+370 (380) 51980, festival.eisiskes@gmail.com, www.salcininkaikultura.lt

***

IX TARPTAUTINIS CHORINĖS MUZIKOS FESTIVALIS

„AUKSINĖ ŠALČIOS JUOSTA“

2023 m. birželio 17-18 d. Eišiškių Kristaus žengimo į dangų bažnyčia

DALYVIO ANKETA

Kolektyvo (choro) pavadinimas
Adresas
Dirigentas
Dalyvių skaičius Choras su dirigentu + lydintys asmenys + vairuotojai
Choro kontaktai
Asmuo, atsakingas už kontaktus
Tel. (laidinis)
Tel. (mobilus)
e – mail.

Informacija apie kolektyvą: (galima atsiųsti papildomą informaciją):
Trumpa istorija apie choro pasiekimus, Dalyvavimas kituose festivaliuose

Daugiausia 0.5 lapo A4 formato, šrifto dydis 12 pt.

Nuotraukos Prašome atsiųsti nuotraukas elektroniniu būdu

Repertuaras (privalomas):

Kompozitorius Atliekamas kūrinys Trukmė

1.
2.
3.

 • Papildomas neprivalomas lietuvių kompozitoriaus arba lietuvių liaudies kūrinio atlikimas – taip/ne (pabraukti).
  Lietuvių kompozitoriaus arba lietuvių liaudies kūrinys:

Kompozitorius Atliekamas kūrinys Trukmė

4.
-Papildomas neprivalomas lenkų kompozitoriaus arba lenkų liaudies kūrinio atlikimas – taip/ne (pabraukti).
Lenkų kompozitoriaus arba lenkų liaudies kūrinys:

Kompozitorius Atliekamas kūrinys Trukmė

5.
Каtegorijos: (pažymėti ženklu X)

 1. Mišrus suaugusiųjų choras (24 žmonės ir daugiau)
 2. Kamerinis suaugusiųjų choras (iki 24 žmonių)
 3. Vienalytis choras (moterų, vyrų)
 4. Vaikų choras (iki 15 metų)
 5. Jaunimo choras (16-21 metų)
  Pateikdamas dalyvio anketą, sutinku, kad duomenys pateikti šioje anketoje, galėtų būti naudojami Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro, įsikūrusio Vilniaus g. 48 LT-17116, Šalčininkai, Lietuva, marketinginiais tikslais.
 • Choras norėtų dalyvauti festivalį lydinčiame koncerte, vienoje iš Šalčininkų rajono bažnyčių – taip/ne (pabraukti)
 • Reikalinga išrašyti sąskaita – faktūra – taip/ne (pabraukti)
  Tuo atveju, jei chorui reikia suteikti apgyvendinimą ir maitinimą, prašome suteikti papildomą informaciją.
  Papildoma informacija tel.: +370 (380) 51980, e-mail: festival.eisiskes@gmail.com , adresas:
  Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras, Vilniaus g. 48, Šalčininkai 17-116, Lietuva.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *