Tiesiame atminimo tiltus

“Palaiminkime amžinąjį miegą prisiminimais ir malda…  

 Pabūkime vėl visi kartu, bent mintyse       

 Kai slegiantis žinojimas: kitaip nebus”


    Laikas tolina dienas, kai buvome kartu su LŽŪM “Dobilo” choro prezidentu Rimantu Kaulakiu. Net  ir drąsiausiose vizijose nei vienam iš mūsų nekilo mintis, kad 2020.02.09 su liūdesiu teks tarti amžiną “sudie”, o mums liks tik ryški jo esybės šviesa ir viltis, kad atmintis žmogaus stipresnė už mirtį.  Ateiti ir išeiti – žmogaus likimas rankose Aukščiausiojo – kiekviena valanda. Mes bejėgiai prieš mirtį, bet ji silpna sunaikinti prisiminimus ir paliktą šviesą, nes šviesa juk nemiršta – pasilieka artimiesiems ir kiekvienam kuriam teko šiame gyvenime prisiliesti. Pasaulis užsiveria, tačiau žmogaus buvimas nesibaigia, nes jį įprasmina geri darbai. Atminty – daug šilto bendravimo valandų, ilgi bendravimo metai, skambantis nuostabaus balso aidas daugelyje koncertų, kelionių… 

Po studijų pradėjęs dirbti Lietuvos žemės ūkio ekonomikos moksliniam tyrimo institute Rimantas pakluso neišpasakytai muzikos traukai ir pradėjo dainuoti šios įstaigos chore (1984 – 1988 m., vad. J. Mikutavičius). Tuo pačiu metu meilė dainai padėjo atrasti  Žemės ūkio ministerijos mišrų chorą “Dobilas”, kuriam nuo pat jo gyvavimo pradžios vadovavo G. Vaišnoraitė. Šiandien visagalis laikas šiam chorui skaičiuoja 55-uosius kūrybinės veiklos metus. Ir taip 35 metus likimas mums dovanojo ne tik itin didelius muzikinius gebėjimus turintį, bet ir choro veiklai atsidavusį kolektyvo narį. Daug kas pavydėjo puikaus tenoro, choro sielos prezidento Rimanto, jo organizacinių gebėjimų, nes daugelį chorui reikalingų, bet nepastebimų darbų, atlikdavo vienas pats. Ilgi bendravimo metai kolektyve  daugelį iš mūsų suvienijo, mes pažinome vienas kitą kaip muzikavimo brolius ir seses ir išmokome vertinti bendrystės saitus. Nesvarbu, kiek skiriasi choristų pažiūros kituose gyvenimo aspektuose, yra mūsų bendrystė. Tai – ir Rimanto nuopelnas. Dievas globoja mūsų chorą, nes jis pripildytas žmonių meilės nuo jo įkūrimo. Tas jausmas padeda ir šiandien muzikiniame gyvenime. Prabėgę ilgi  gyvavimo metai kolektyvui dovanojo turiningą muzikinį gyvenimą; daug koncertų, festivalių, kelionių. Sudalyvauta visose dainų  šventėse. “Dobilui” paklūsta ne tik pasaulietiniai, romantiniai, bet ir sudėtingi sakraliniai kūriniai, kuriuose talkina profesionalūs solistai. Nuoseklus ir atkaklus darbas kuria stebuklus. Choras pats išugdė Rimantą –  solistą, kuris savo dainavimu prilygsta profesionaliems solistams.  Daug aplodismentų lydėjo Rimanto solo atlikti ar kartu su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytoja, profesionale soliste Aušra Liutkute skambantys kūriniai.  


…Mes liekame neištarę Tavo mirties, nes mūsų nepalikai, o tik pasitraukei į Tau choristų atmintyje skirtą nišą. Išgyvename iš naujo Rimanto buvimą šalia, kupinomis dėkingumo širdimis, padėjusiam “Dobilo” chorui tapti tokiu koks esame šiandien. Dėkojame likimui dovanojusiam bendrystės džiaugsmą su kilnios širdies ir dvasios žmogumi. O Rimantas tikrai mokėjo girdėti ir suprasti kiekvieną. Pabūkim apgaubti rimties, kartodami maldos žodžius, uždekime žvakelę kaip prisikėlimo simbolį, tegul ji lydi Tave Dangaus karalystėje. Tegul šviečia mūsų atminimo šviesa ir lieka mielos svajonės, įpintos į ilgesį, skausmą ir dainą… 

                       Su nuoširdžia pagarba atminty – choro “Dobilas” kolektyvas


Susitelkime bendroje maldoje už Rimantą nuotoliniu būdu. Mišios vyks Vilniuje Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje (Subačiaus g. 13) sekmadienį vasario 7 d. 12 val.  

Vasario 9 d. 9.30 val. už Rimantą šv. Mišias Romoje aukos kun. Vidas Balčius. Sukalbėkime maldą, prisiminkime Jį taip anksti ir netikėtai palikusį mus. Uždekime žvakelę maldos metu, ar popiet, kai sustojo taip visus mylėjusi Rimanto širdis. 

One thought on “Tiesiame atminimo tiltus

  1. …„Viešpatie, kaip gera tave šlovint, giedoti šlovinimo giesmes.“ (Iš 92 psalmės, 2 eilutė.) Atradęs Pradžios knygoje muziką, žmogus greitai atpažino ir vieną iš jos esminių tikslų – šlovinti Dievą, giedoti Jo garbę ne tik instrumentais, bet ir balsu.
    Amžinam poilsiui išėjęs mūsų bičiulis, Rimantas Kaulakis, savo balsu, siela ir veikla gražino mišraus choro “Dobilas” bendrystę ir kėlė jo dvasią. Rimantas nuoširdžiai išpildė psalmės eilutės žodžius. Gera, mintimis, turėti visada kolektyve tokį žmogų, kuris, tikime, iš Dausų palaiko mūsų muzikinį kvėpavimą. Tegul, Rimantas, ilsisi ramybėje ir užtaria mus pas Aukščiausiąjį. Melskimės už Anapilin išėjusius…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *