LCHS reaguoja į naują Vidurinio ugdymo sąrangos projektą

LCHS reaguoja į naują Vidurinio ugdymo sąrangos projektą ir pateikė raštą įvairioms institucijoms:

Seimo Švietimo ir mokslo komitetui (pirm. Artūras Žukauskas),

Kultūros komitetui (pirm. Vytautas Juozapaitis),

LR Prezidento kanceliarijos Švietimo, mokslo ir kultūros grupei (pirm. Jolantai Karpavičienė),

Švietimo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėjai (Irena Raudienė) ir Neformaliojo švietimo skyriaus vedėjui (Tomas Pūtys),

viešai diskusijai kviečiančiu adresu ugudymas@smm.lt, 

LMTA Rektoriui (Zbignevui Ibelgauptui) ir Muzikos fakulteto Dekanui (Deividui Staponkui),

Kultūros ministerijai.

DĖL NAUJOS VDURINIO UGDYMO SĄRANGOS PROJEKTO


Pateiktas svarstymui naujos Vidurinio ugdymo sąrangos projektas. Šiame projekte meninis (tuo pačiu ir kultūrinis) ugdymas tampa mokinių laisvai pasirenkamu, t.y. neprivalomu dalyku. Todėl kyla rimtas pavojus, kad daugumoje mokyklų meninis ugdymas iš viso nebus vykdomas, nes mokiniai jo nesirinks kaip nebūtino. Deja, 16-17 metų jaunuoliai, ateinantys į vidurinio ugdymo grandį, dar negali pilnai suvokti savo ugdymosi poreikių, jie dažnai tapatinami su pasirengimu egzaminams ir stojimu į aukštąją mokyklą. To pasėkoje meninis ugdymas iš viso gali išnykti iš didžiosios daugumos Lietuvos mokyklų, įgyvendinančių vidurinio ugdymo programą. Tuo pačiu netektų darbo ir didelė dalis meno dalykų mokytojų. Kita stebinanti naujovė – nelieka vidurinio ugdymo grandyje valandų neformaliam švietimui. Tai reiškia, kad nyksta visi egzistuojantys vyresniųjų klasių meniniai kolektyvai, tame tarpe, žinoma, ir chorai. Nekyla abejonės, kad tokiu būdu daromas didžiulis nuostolis jaunų žmonių ugdymui, jų asmenybės brendimui ir kultūrai.


Šis Vidurinio ugdymo modelis prieštarauja Lietuvos Švietimo įstatyme ugdymui keliamiems tikslams, teigiantiems, kad švietimo tikslas – „išugdyti kiekvienam asmeniui vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, (…) laiduoti sąlygas asmens brandžiai tautinei savimonei, dorovinei, estetinei, mokslinei kultūrai, pasaulėžiūrai formuotis“ (3 straipsnis), Geros mokyklos koncepcijai, pabrėžiančiai asmenybės ūgties svarbą, bendrojo ugdymo mokyklos supratimui, siekiančiam užtikrinti visapusišką bendrąjį išsilavinimą, o ne vien paruošti aukštajai mokyklai.


Siūlome naujajame modelyje meniniam ugdymui suteikti tokias pačias teises, kaip ir kitoms dalykų grupėms bei gražinti neformaliojo švietimo galimybę, užtikrinančią meno kolektyvų veiklą.

Švietimo ir mokslo ministerijos “Planuojami pokyčiai viduriniame ugdyme. Medžiaga diskusijoms” skaitykite čia:

https://www.smm.lt/uploads/documents/Planuojami%20pokyc%CC%8Ciai%20viduriniame%20ugdyme_B%26W.pdf

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *