JAU ŠIMTAS METŲ!!!

Dr. LINA DUMBLIAUSKAITĖ-JUKONIENĖ Artėjant Jubiliejinei Dainų šventei, atgyja vaizdai iš mano Mamytės, pirmosios Dainų šventės dalyvės, pasakojimų. Ji ilgai saugojo 1924 m. Dainų šventės dalyvio ženklelį. Deja, per gyvenimo audras…